Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı Sivas - Türkiye
27.09.2020
Açıklama
İcazet Grubu İle İlmi Çalışmalar
İcazet Grubu İle İlmi Çalışmalar

İcazet grubu kardeşlerimiz talebesiz külliyeyi mahzun bırakmadılar.
 
Tefsir Grubu;
Peygamberleri, Kavimleri ve Helak Seveplerini
 
Hadis Grubu;
Tıp, Karantina ve Tedbir rivayetlerini ve Sahabe uygulamalarını
 
Fıkıh Grubu; Fiyat, Nahr, Kar, Gaben ve Ticaret Ahlakını
 
Çalışmaktadırlar.