Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı Sivas - Türkiye
27.09.2020
Açıklama
Anadolu İrfanı ve Kardeşlik Topluluğu
Anadolu İrfanı ve Kardeşlik Topluluğu

Anadolu İrfanı Kardeşlik ve İstişare Topluluğu   Arifan Vakıf Başkanı Ömer Faruk AKKAYA hocanın daveti ile şehrimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşumuzdan birçok vakıf, dernek ve gönüllü hizmet neferleri kardeşlerimizle Arifan Külliyesi’nde bir toplantı icra edilmiştir.    

Toplantıda Ramazan-ı Şerif ayında icra edilecek faaliyetlerin içeriklerinin etraflıca değerlendirilmesinin yanında Ramazan-ı Şerif ayında şehrimizin sahip olduğu örf, adet ve manevi ruha münasip etkinliklerin canlandırılması ve önemi hakkında bir toplantı tertip edilmiştir.    Bu toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.   

1- Ramazan-ı şerif ayında resmî kurumlarımızca veya tüzel kişilikler marifeti ile icra edilmesi kararlaştırılmış veya icra edilmesi düşünülen eğlence içerikli programların idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif ayının varlık sebebi olan Kur’an-ı Kerime, oruç ibadetine ve teravih namazlarının cemaatle edasına zarar verecek, halel getirecek veya gölge düşürecek içeriğe haiz icra edilmemesi hususunda STK’ların azami hassasiyeti göstermesi ve uyarıcı olması kararlaştırılmıştır.  

2- Tertip edilen veya edilecek programlar Ramazan-ı Şerifin ruhuna uygun dahi olsa özellikle teravih namazı vakitlerinin gözetilerek halkımızı cemaatten ve teravihten ayıracak ve uzaklaştıracak mahiyette olmamasına dikkat edilmesi resmî kurumlarımız başta olmak üzere STK’larımızın da dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir.  

3- Eğlence içerikli programlar yapılması durumunda da özellikle camilerden uzak kapalı mekanlarda gerçekleştirilmesi tercih edilmeli; camilerde teravih namazlarında ki veya itikaftaki halkımızın huşusuna mâni olacak ve ramazanın ruhuna halel getirecek mahiyet ile icra edilmemelidir.  

4- Camilerden uzak yerde icra edilen Ramazan-ı şerif ruhuna uygun programlar ise halkımızın teravih namazlarına ilgisini azaltacak veya bertaraf edecek içerikte ve adeta camide cemaate katılmaya alternatif mahiyete sahip olmamalıdır.  

5- Halkımızdan ve STK mensupları tüm kardeşlerimizden özellikte istirhamımız; teravih namazlarında camilerde kılınan teravih namazlarını tercih etmeliler.  

6- STK’lar üyelerini ve sevenlerini camilere yönlendirmeli; vakıf ve dernek binalarında veya halkın izinsiz giremeyeceği mekanlarda teravih namazı kılmak ve kıldırmaktan uzak durulması özellikle tavsiye edilmektedir.  

7- Resmî kurumlarımız ve STK’larımız özellikle kadim tarihimizden tevarüs eden geneleklerimizden zaman içinde unutulmuş Ramazan-ı Şerif programlarını tespit etmeli ve halkımızı bu programlar hakkında bilinçlendirilip ve mümkün ise belli zamanlarda uygulamaya almalıdır.  

8- Valiliğimiz ve ilgili tüm alt kurumları, belediyemiz ve tüm STK’larımız Ramazan-ı şerifin ruh ve manasını halkımıza ve özellikle yetişen neslimize nakşedecek şekilde sosyal medyada video ve diğer tasarımlar ile paylaşımlara ağırlık vermesi büyük bir ihtiyaçtır.    Bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterilmesi.  

9- Belediyemiz, sokaklarda yayaların yürüyeceği alanlarda, park alanlarında ve şehrin sosyal ruhuna uymayacak mahiyetteki okey, tavla vs. masalar kurulmasına zabıta müdürlüğünü daha hassas olunması emrini vererek hassasiyet gösterip bu tür hallere müsaade etmemelidir.    Özellikle cami çevrelerinde hatta cami avlusuna ve çıkış kapılarına yakın alanlarda icra edilen bu tür görüntüler Ramazan-ı Şerifin ruhuna ve manasına halel getirmektedir.    

10- STK’lar olarak şehrimizin manevi ve sosyal dokusunu koruyucu adımları artırmamız gerekmektedir.   

11- Neslimiz ile iletişimde STK’lar olarak asrın idrakini göz önünde bulundurarak çalışmalar tertiplenmelidir.   

12- Alınan bu kararlarımızın ve taleplerimizin Sayın Valimize ve Sayın Belediye başkanımıza iletilmesi için ANADOLU İRFANI KARDEŞLİK VE İSTİŞARE TOPLULUĞU adına bir heyetin oluşturulması kararlaştırılmıştır.   

Halkımıza hürmet ve muhabbetle ilan olunur.     

Ömer Faruk AKKAYA  ANADOLU İRFANI HEYETİ ADINA