Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı Sivas - Türkiye
16.03.2020
Ömer Faruk AKKAYA
Esma-i Hüsna Özet - 18

“Maddî ve Manevî Afetlerden Selamete ve Selam Yurduna Terakki”

 

Es-Selam: Zü’s-Selam / selamet sahibi.

Allah Teala’nın zatı her türlü ayıptan selimdir. Sıfatları her türlü noksanlıktan ve fiilleri her türlü şerden selimdir.

 Es-Selam: Hiçbir eksikliği olmayan kâmil, bakî , ölümden münezzeh hayat sahibi ve zikri ile kalplerin mutmain olduğudur.

Hakiki Selam; bütün sıfatları kâmil olduğu için sadece Allah Teâlâ’dır.

İzafeten Selam: Allah Teala’nın halifesi olan müminlerdir.

Rabbimiz halife kılacağı kullarını ayıplardan, şerlerden ve kulluğa yakışmayan noksanlıklardan arınması için şeriat göndermiştir. Bu şeriata uyan Allah Teala’nın halifesi olacaktır.

SELAM YURDU:

Allah Teala kullarını selam yurduna salih ameller ile davet etmektedir ki selam yurduna girmek mümkün olsun.

Daru’s-Selam; Zalimin ve mazlumun, kölenin ve efendinin, hâkimin ve mahkûmun, korkanın ve korkutanın, malı kendine nispet eden zenginin ve şükretmeyen fakirin bulunmadığı diyardır.

Daru’s-selam; Herkesin hakka teslim olduğu ve hak ehlinin bulunduğu yurttur.

Daru’s-Selam: muhabbetin bululup; husumetin, itilafın, kapışmanın, tefrikanın, hasedin ve kıskançlığın olmadığı yurttur.

Daru’s-Selam; hakka teslimiyetin ve hakkın hüccetinin üstün geldiği yurttur.

Daru’s-Selam: lezzetin, kemâlatın ve kesintisiz selametin yaşandığı yurttur.

Daru’s-Selam; şerrin, noksanlığın ve insaniyeti mahveden maddi ve manevi afetlerin olmadığı yurttur.