Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı Sivas - Türkiye
16.03.2020
Arifan Küllliyesi
Korona Virüs Fetva

SALGIN TEDBİRLERİNE RİAYET ETMEK; VACİPTİR
 
Salgın döneminde belirtilen tedbirlere riayet etmek aynı zamanda kulluk vazifemizdir. Bu dönemde belirtilen tedbirlere sabırla ve ecrini Allah’tan bekleyerek riayet eden şehit ecrine nail olacaktır. Beyan edilen sıhhî kurallara riayet etmek toplumdaki her bir kişi için aynı hükme haizdir.
 
Salgın olan bölgeye girilmemesi veya salgın olan bölgeden kaçılmaması ile ilgili hadis-i şerifler bize; salgın bulaşmadan salgının bulunduğu bölgeden uzak durmak gerektiğini ifade ettiği gibi, korkutucu şeylerin kişiye hücumundan önce bu tür hallerin bulunduğu yerlerden kaçınmanın önemini anlatmaktadır. Bu hadis-i şerifler, aynı zamanda bulunduğumuz bölgede salgının ortaya çıkması gibi sıkıntılı durumlarda feryad-u figan etmeden sabredip beklemenin gerektiği anlatılmaktadır.
 
Ebubekir er-Razi el-Cessas bu konudaki rivayetleri neticeye şöyle bağlamaktadır:
 
ففي هذه الأخبار النهي عن الخروج عن الطاعون فرارا منه و النهي عن الهبوط عليه أيضا
 
“Bu haberlerin hepsinde taun olan yerden kaçarak çıkmanın ve taun olan yere de girmenin yasaklığı vardır.”1
 
Devletin salgın konusundaki tedbirlerine riayet etmenin delilleri ilgili hadis-i şeriflerde açıkça anlatılmıştır. Velev ki salgın ile alakalı deliller şer’-i şerifimizin temel delilleri arasında zikredilmese dahi Mecelle’de zikredildiği üzere Kur’an-ı Kerim’den ve Sünnet-i Seniyye’den açık delil bulunmayan konularda devletin halkın maslahatına bağlı olarak tasarrufunun meşru bir hak olduğunu şöyle anlatmaktadır:
 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
 
“Kamu üzerindeki tasarrufun meşruluğu maslahat sağlamasına bağlıdır.”
 
Özellikle salgınlara karşı devletin koyduğu sağlık tedbirlerine riayet etmek her Müslümana dinî bir vecibedir ve riayet etmeyerek tedbirleri delmek kesinlikle günahtır.
 
Bu tedbirleri riayet etmekte umreden gelen ile herhangi bir ülkeden gelen arasından hiçbir fark yoktur. Devletin beyan ettiği ülkelerden gelen yurt dışı yolcularının ziyaretçi kabul etmesi caiz olmadığı gibi bu tür yurt dışı yolcularını, velev ki umreden gelseler bile ziyarete gitmek salgın döneminde CAİZ olmaz.
 
Burada umrecilerin ve yakınlarının, umreciler üzerinden “virüs umre sebebiyle yayılıyor” diye fitne çıkararak dine SALDIRMAK İÇİN bekleyen nefret ehlinin eline fırsat vermemek için daha basiretli davranmaları önem arz etmektedir.
 
Selametle...
 
1 el-Cessas, er-Razi, Ebubekir, Ehkâmu’l-Kur’an, c.1. s.615.